SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Sammanfattning av gällande säkerhetsvillkor:

 

 • Du får inte lida av nedsatt fysisk eller psykisk kondition.

 • Du får inte väga över 120 kg.

 • Har du inte fyllt tretton år måste du alltid ha en vuxen person som medföljare.

 • Som medföljare får du ha ansvar över högst två barn.

 • Du får inte vara påverkad av alkohol eller andra droger.

 • Du får inte röka inom området, ej heller med klätterutrustningen på.

 • Två karbinhakar måste alltid vara fasthängda på säkerhetsvajern.

 • När en hake hängs om skall den andra vara fasthängd.

 • Endast en person får uppehålla sig i hindren (elementen).

 • Högst tre personer får uppehålla sig på trädplattformarna.

 • Den som har långt hår måste hålla samman håret med hårband eller mössa.

 • Tillträde till anläggningen och området sker på egen risk.

 • För skador på kläder eller personliga föremål ansvaras ej (kåda kan förekomma).

 • Lösa föremål lämnas kvar på marken.

 • Det är varje besökares egen personförsäkring som täcker eventuella skador.

Du kan även ladda ner föreskrifterna för utskrift